Oznámení o vyhlášení volných dnů v MŠ

Škola: Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace -69124 -Přibice 46 IČO 70877076.

Oznamuji, že dne  3.2.2023 a 6. 4. 2023 jsem vyhlásila po dohodě se zřizovatelem volné dny v MŠ dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 Důvod vyhlášení -Jde o dny, kdy škola má prázdniny a ve školce je velmi malý zájem. Provoz je neekonomický- energie apod. Dále budou v MŠ , ZŠ i v jídelně sanitární dny-desinfekce.

 Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách školy a zaslán email všem rodičům.

 Datum: V Přibicích 20.1.2023             Podpis ředitelky -Mgr. Marcela Mrkvicová

Zápis do 1. třídy na školní rok 2023/24

 Termín zápisu do první třídy- ZŠ Přibice je  5.4. 2023 od 16 h ve škole

Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí, které v loňském školním roce měly odklad povinné školní docházky.

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE V ZÁLOŽCE  ZÁKLADNÍ ŠKOLA.

Zápis do MŠ Přibice pro rok 2023/24 

 11.5.2023 proběhne sběr přihlášek k zápisu do mateřské školy.

Bude možnost jak elektronického tak osobního podání.

Začátek zápisu od 13h do 16 h-osobně v MŠ Přibice

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE V ZÁLOŽCE  MATEŘSKÁ ŠKOLA.

Základní škola a Mateřská škola 

v Přibicích

Jsme malotřídní škola s 1. – 5. ročníkem ve třech třídách. Součástí školy je i mateřská škola, školní jídelna a jedno oddělení školní družiny.

Škola stojí uprostřed vesnice kousek od autobusové zastávky. V budově školy jsou 3 kmenové třídy, učebna výtvarné výchovy, tělocvična a počítačová učebna, která je vybavena zcela novými počítači, získanými z projektu. Také zde najdete keramickou dílnu, kde probíhá kroužek keramiky. V družině je umístěna školní knihovna, kde si mohou děti vybrat a půjčit knihy podle svých čtenářských zájmů. 

Na naší škole vytváříme téměř rodinné prostředí, kde se všichni dokonale známe. Je pro nás důležitý klidný a vstřícný vztah učitele k žákům. Chceme vytvářet podmínky pro rozvoj, uplatnění a úspěch každého jednotlivého žáka. Respektujeme osobnost každého dítěte, podněcujeme a podporujeme jeho pozitivní aktivity, posilujeme v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu, formujeme správný vztah a úctu k přírodě, životnímu prostředí a ke zdraví. Naší snahou je především individuální přístup ke každému z žáků a co nejlepší uplatnění v reálném životě.

To, jaká je škola, záleží především na tom, jací jsou v ní lidé. Nejen učitelé, ale i žáci. Velkou devizou naší školy je skvěle sehraný kolektiv pedagogických, nepedagogických a správních zaměstnanců, kteří společně pracují v přátelské atmosféře.

Smysl každé práce se pozná podle toho, jak jsou její výsledky posuzovány a přijímány. A právě učitelská a vychovatelská práce je specifická tím, že většinou až čas ukáže, jak se nám naše práce podařila.

Je skvělé, když nás navštíví naši bývalí žáci a vzpomínají, jak jim u nás bylo dobře a jak je úžasné, jak se naše škola mění a modernizuje.

Pro rodiče

V případě pozitivity Vašeho dítěte na covid, ihned informujte ředitelství školy, telefon - 546 604 100