Logo

    DĚTSKÝ DEN

  Kdy: 31. 5. 2022 od 16 h

  Kde: na školním dvoře

  Můžete se těšit na odpoledne plné her, skákací hrad, malování na obličej, opékání špekáčků

  Malé občerstvení zajištěno- bufet- můžete zakoupit pití, sladkost, nebo brambůrky.

  Zápis do MŠ a ZŠ Přibice pro ukrajinské děti

  Zápis do 1. třídy  ZŠ a  do mateřské školy  školního roku 2022/2023 pro ukrajinské děti, které se přistěhovaly do ČR po 24. 2. 2022, proběhne dne 14. 6. 2022 v ředitelně ZŠ  Přibice v době od 13 do 15 hodin.

  Зарахування до 1 класу початкової школи та дитячого садка 2022/2023 навчального року українських дітей, які іммігрували до Чеської Республіки після 24 лютого 2022 року, відбудеться 14 червня 2022 року в головному офісі початкової школи –  за адресою з 13 до 15 год.

  Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

  Обов’язкове відвідування школи у 2022/2023 навчальному році розпочинається для дітей, які народилися з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року, а також для дітей, яким минулого року дозволили відкласти обов’язкове відвідування школи.

   

  V případě nejasností se můžete obrátit na vedení školy.

  Якщо ви сумніваєтеся, можете звернутися до керівництва школи.

  Základní škola a Mateřská škola 

  v Přibicích

  Jsme malotřídní škola s 1. – 5. ročníkem ve třech třídách. Součástí školy je i mateřská škola, školní jídelna a jedno oddělení školní družiny.

  Škola stojí uprostřed vesnice kousek od autobusové zastávky. V budově školy jsou 3 kmenové třídy, učebna výtvarné výchovy, tělocvična a počítačová učebna, která je vybavena zcela novými počítači, získanými z projektu. Také zde najdete keramickou dílnu, kde probíhá kroužek keramiky. V družině je umístěna školní knihovna, kde si mohou děti vybrat a půjčit knihy podle svých čtenářských zájmů. 

  Na naší škole vytváříme téměř rodinné prostředí, kde se všichni dokonale známe. Je pro nás důležitý klidný a vstřícný vztah učitele k žákům. Chceme vytvářet podmínky pro rozvoj, uplatnění a úspěch každého jednotlivého žáka. Respektujeme osobnost každého dítěte, podněcujeme a podporujeme jeho pozitivní aktivity, posilujeme v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu, formujeme správný vztah a úctu k přírodě, životnímu prostředí a ke zdraví. Naší snahou je především individuální přístup ke každému z žáků a co nejlepší uplatnění v reálném životě.

  To, jaká je škola, záleží především na tom, jací jsou v ní lidé. Nejen učitelé, ale i žáci. Velkou devizou naší školy je skvěle sehraný kolektiv pedagogických, nepedagogických a správních zaměstnanců, kteří společně pracují v přátelské atmosféře.

  Smysl každé práce se pozná podle toho, jak jsou její výsledky posuzovány a přijímány. A právě učitelská a vychovatelská práce je specifická tím, že většinou až čas ukáže, jak se nám naše práce podařila.

  Je skvělé, když nás navštíví naši bývalí žáci a vzpomínají, jak jim u nás bylo dobře a jak je úžasné, jak se naše škola mění a modernizuje.

  Pro rodiče

  V případě pozitivity Vašeho dítěte na covid, ihned informujte ředitelství školy, telefon - 546 604 100