Oznámení o omezení, přerušení provozu a úplaty školného za období letních prázdnin 2021 najdete v žáložce DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Základní škola a Mateřská škola 

v Přibicích