ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ

Zápis do ZŠ Přibice pro rok 2018/19 proběhne 5.4. 2018 od 15,30 do 17 h v budově ZŠ dle § 36 odst. 4 školského zákona

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012

S sebou přineste:

-elektronicky vygenerovanou přihlášku, nebo ji vyplníte přímo ve škole

-rodný list dítěte

-Váš občanský průkaz

-rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu

K zápisu se musí dostavit i rodiče s dítětem, které mělo po loňském zápisu vyřízený odklad školní docházky.

Budete- li žádat odklad školní docházky , je třeba podat písemnou žádost a doložit ji v době zápisu doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Dostaví- li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1.9. do 31.12. 2012 a požaduje-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře


DESATERO, PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVňÁČKŮ NAJDETE V SEKCI KE STAŽENÍ - DOKUMENTY ZŠ.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Vážení rodiče,

ředitelství MŠ a ZŠ Přibice oznamuje, že zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/19 se uskuteční 3.5.2018 od 14 h do 17 h v prostorách MŠ

Co s sebou k zápisu?

-občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců

-kopii rodného listu dítěte

 Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude oznámeno do 30 dnů zveřejněním seznamu přijatých dětí  v MŠ a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí, ev .nepřijetí , si zákonný zástupce osobně vyzvedne u vedoucí učitelky MŠ

Upozorňujeme zákonné zástupce, že s účinností od 1.1.2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání

Všechny potřebné tiskopisy obdrží zákonní zástupci při zápisu


Zš a Mš Přibice – škola s devizou

 

             Pokud se mají rodiče na venkově rozhodnout, kam bude docházet jejich dítě do školy, volí většinou základní školu nejblíže jejich bydliště. Ve městě je situace podobná, ale díky větší nabídce a lepší dopravní mobilitě mohou rodiče popřemýšlet nejen o dostupnosti, ale i o kvalitě nabízeného vzdělávání.

              Každému vyhovuje jiný přístup, někdo se lépe učí tzv.biflováním, jiný potřebuje obrázkovou názornost, další dítě si potřebuje věci osahat, atd. Na základě individuality vzdělavatelnosti každého jednice vznikly alternativní vzdělávací přístupy, jako např. Montessori, Dalton, Waldorf, a jiné. Málokdo z rodičů ví, že dobře fungující alternativní vzdělávací přístup, potřebuje silné osobnosti vyškolené v oboru, většinou speciálně pedagogickém. Smyslem těchto přístupů je mimo jiné i vzdělavatelnost handicapovaných dětí.

               Dalším kritériem je počet žáků ve třídě a zde platí - aby mohl pedagog kvalitně vzdělávat alternativním přístupem, počet žáků ve třídě by měl být ideálně do 15 dětí. Nízký počet dětí ve třídě je hodnotou navíc soukromých alternativních škol, za které rodiče ovšem platí školné.

                Naše malotřídní škola v Přibicích má devizu navíc a rodiče za to školné neplatí. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách jsme schopni díky odborně vyškolenému pedagogickému sboru vést kreativní výuku a kombinovat ji tak s výukou klasickou. Od první třídy se u nás děti učí anglický jazyk, kde se zaměřujeme na to, aby se co nejvíce naučily právě ve škole – konverzací a opakováním. Klademe důraz v první řadě na vytvoření dobrého vztahu k cizí řeči, zbavení strachu mluvit a nebát se chyb. Můžeme si dovolit dělat s dětmi didaktické hry, učit se např. formou divadla, používat speciálně pedagogické techniky pro slaběji vzdělavatelné děti.

             Dále se zaměřujeme na výchovný aspekt s intervenčními programy proti šikaně a zlepšení mezilidských vztahů.

Naší motivací je stále se učit a zlepšovat.


Základní škola a Mateřská škola

 

v Přibicích