Vyhlášení volných dnů ředitelkou školy

 

Ředitelka školy Mgr. Marcela Mrkvicová vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu 30.4.2018 a 7.5.2018

Volné dny byly vyhlášeny ze závažných důvodů: organizační a technické důvody

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni místním rozhlasem, webovými stránkami školy a na nástěnkách školy dne  26.4.2018


Volné dny byly povoleny i zřizovatelem školy - OU

                                                                                       Mgr. Marcela Mrkvicová

                                                                                            ředitelka školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Vážení rodiče,

ředitelství MŠ a ZŠ Přibice oznamuje, že zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/19 se uskuteční 3.5.2018 od 8 h do 16 h v prostorách MŠ

Co s sebou k zápisu?

-občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců

-kopii rodného listu dítěte

 Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude oznámeno do 30 dnů zveřejněním seznamu přijatých dětí  v MŠ a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí, ev .nepřijetí , si zákonný zástupce osobně vyzvedne u vedoucí učitelky MŠ

Upozorňujeme zákonné zástupce, že s účinností od 1.1.2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání

Všechny potřebné tiskopisy obdrží zákonní zástupci při zápisu


Zš a Mš Přibice – škola s devizou

 

             Pokud se mají rodiče na venkově rozhodnout, kam bude docházet jejich dítě do školy, volí většinou základní školu nejblíže jejich bydliště. Ve městě je situace podobná, ale díky větší nabídce a lepší dopravní mobilitě mohou rodiče popřemýšlet nejen o dostupnosti, ale i o kvalitě nabízeného vzdělávání.

              Každému vyhovuje jiný přístup, někdo se lépe učí tzv.biflováním, jiný potřebuje obrázkovou názornost, další dítě si potřebuje věci osahat, atd. Na základě individuality vzdělavatelnosti každého jednice vznikly alternativní vzdělávací přístupy, jako např. Montessori, Dalton, Waldorf, a jiné. Málokdo z rodičů ví, že dobře fungující alternativní vzdělávací přístup, potřebuje silné osobnosti vyškolené v oboru, většinou speciálně pedagogickém. Smyslem těchto přístupů je mimo jiné i vzdělavatelnost handicapovaných dětí.

               Dalším kritériem je počet žáků ve třídě a zde platí - aby mohl pedagog kvalitně vzdělávat alternativním přístupem, počet žáků ve třídě by měl být ideálně do 15 dětí. Nízký počet dětí ve třídě je hodnotou navíc soukromých alternativních škol, za které rodiče ovšem platí školné.

                Naše malotřídní škola v Přibicích má devizu navíc a rodiče za to školné neplatí. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách jsme schopni díky odborně vyškolenému pedagogickému sboru vést kreativní výuku a kombinovat ji tak s výukou klasickou. Od první třídy se u nás děti učí anglický jazyk, kde se zaměřujeme na to, aby se co nejvíce naučily právě ve škole – konverzací a opakováním. Klademe důraz v první řadě na vytvoření dobrého vztahu k cizí řeči, zbavení strachu mluvit a nebát se chyb. Můžeme si dovolit dělat s dětmi didaktické hry, učit se např. formou divadla, používat speciálně pedagogické techniky pro slaběji vzdělavatelné děti.

             Dále se zaměřujeme na výchovný aspekt s intervenčními programy proti šikaně a zlepšení mezilidských vztahů.

Naší motivací je stále se učit a zlepšovat.


Základní škola a Mateřská škola

 

v Přibicích