Úvodní stránka » MATEŘSKÁ ŠKOLA » ZÁPIS DO MŠ PRO ROK 2023/2024

 

Zápis do MŠ Přibice pro rok 2023/24 

 11.5.2023 proběhne sběr přihlášek k zápisu do mateřské školy.

Bude možnost jak elektronického tak osobního podání.

Začátek zápisu od 13h do 16 h-osobně v MŠ Přibice

/zspribice@seznam.cz, uživatelské jméno datové schránky- 57vtepy/

 Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ 
  • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

 

  •  Rodný list dítěte /při dálkovém zápisu – email s elektronickým podpisem, datová schránka, pošta – zašlete kopii/

 

  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte /při dálkovém zápisu – email, DS, pošta – zašlete kopii/

 

Dle počtu  volných míst, a kritérií (viz. školní řád  pak bude sestaveno pořadí. 

Rozhodnuto bude do 30ti dnů od ukončení sběru žádostí. O termínu převzetí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vás budeme informovat po ukončení přijímacího řízení.