Úvodní stránka » ZÁKLADNÍ ŠKOLA » ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ROK 2023/2024

Zápis do 1. třídy na školní rok 2023/24

Zápis s osobní účastí dětí a rodičů

                Termín zápisu do první třídy- ZŠ Přibice je  5.4. 2023 od 16 h ve škole

Nemůžete-li se v uvedený termín z vážných důvodů k zápisu dostavit, nabízíme dodatečný zápis. Termín je nutno dopředu telefonicky domluvit s kanceláří školy.
Tel. č. 546 604 100  ,    546  604 101

Věk zapisovaných dětí

Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí, které v loňském školním roce měly odklad povinné školní docházky.

Děti, které měly v loňském roce odkladse musí také dostavit k zápisu. S sebou doneste Rozhodnutí o odkladu.

Dokumenty k zápisu

K zápisu je nutné přinést

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Pokud rodiče a dítě mají různé adresy trvalého pobytu, je třeba doložit adresu trvalého pobytu dítěte nějakým dokumentem, např. potvrzením od vlastníka nemovitosti, že tam dítě opravdu bydlí. U cizinců jsou to dokumenty o trvalém/přechodném pobytu na území České republiky, pas dítěte apod.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit také originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a originál doporučení lékaře – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2023. Do pedagogicko-psychologické poradny se objednejte co nejdříve (nejlépe již v únoru), protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé