Úvodní stránka » ŠKOLNÍ DRUŽINA » Tématický a časový plán

  

 

           TÉMATICKÝ A ČASOVÝ  PLÁN PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ. PŘIBICE.

 

 

Rozvržen je do čtyř ročních období.

PODZIM: září, říjen, listopad

Přivítání dětí ve škole a školní družině, vzájemné poznání dětí. Seznamovací hry Pomalý a nenásilný přechod do režimu ŠD.

Postupné zařazování didaktických her a komunikačních projektů. Navazování kontaktů mezi dětmi pomocí mimiky, gestiky a jinými druhy komunikace.

Počáteční zmapování vztahů v kolektivu. Sportovní a pohybové hry na školním hřišti, soutěže družstev, vycházky do přírody, zněny v přírodě

 Výtvarná výchova – jednoduché tvary, zapouštění barev, stříhání a vytrhávání, práce s barevným papírem – téma podzim v přírodě, barevnost listů, plody stromů a keřů.

 

ZIMA: prosinec, leden, únor

Pozorování zvěře a ptáků v zimě, krmítka pro ptáčky, beseda.

Jednoduchá dramatizace textu, básniček, pohádek. Neprosazovat násilím svůj názor, ale snažit se o kompromisy, hezké a tolerantní mezilidské vztahy. Působení lásky ve vztazích v rodině a ve škole, přátelství a pomoc.Seznámení se se symboly Vánoc a masopustu, výroba adventních věnců a svícnů. Výroba a pečení figurek z vizovického těsta, pečení perníčků.(Vánoční svátky, obdarovávání dárky).Výroba malých dárečků pro nejbližší, přáníčka. Nacvičení jednoduchého přednesu básniček a koled, výzdoba herny školní družiny.

Poučení o bezpečnosti, zařazení zimních sportů a her na sněhu.

 

JARO: březen, duben, květen

Vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě. Svátky jara. Velikonoce – lidové zvyky, malování kraslic. Pozorování přírody, rození a líhnutí mláďat.

Určování květin na louce (klíč k určování květin).

Ekologická výchova, ochrana přírody.

 Pozorování ptáků, zařazení pěvecké soutěže  ,,Malý  zpěváček“.

Zvládnutí jednoduchého textu, důraz na správný a citlivý přednes. Jednoduchá intonační cvičení, jazykolamy a říkadla.

Více času věnovat pozorování přírody a změnám v ní, vycházky.

 Výtvarná výchova, práce s vodovými barvami, zapouštění barev, míchání barev.

  

LÉTO: červen

Vycházky do přírody, poučení dětí o bezpečnosti při koupání a slunění.

Vyhodnocení celoroční soutěže ,,PIRÁTI“

Malování na chodníku – soutěž a vyhodnocení.Oslava ,,Dne dětí“.

Nácvik písní k táborovému ohni.

 Besedy o věcech co děti zajímají, nebo je tíží. Opětovné zmapování kolektivu, vývoj vztahů.

Větší zaměření na pobyt a hry v přírodě. Sportovní chování a mezilidské vztahy, hra fair-play.). Beseda na téma ,,už se těším na prázdniny.

Výtvarná výchova – prázdniny mých snů.

Celým školním rokem bude činností školní družiny prolínat soutěžní hra na téma ,,PIRÁTI“.

 Děti budou plnit během školního roku úkoly spojené s celoroční hrou.

 Soutěžit budou 3 družstva . Pojem pirátství bude postaven na opak, nebudou činit zlo, ale dobro. Soutěžit budou v chování, v pomoci bližnímu, ve zručnosti, ve zpěvu, recitaci, dramatizaci jednoduché pohádky, příběhu a ve spravedlivém ohodnocení svého i soupeřova výkonu.

 Uprostřed a na konci soutěže bude hledání pokladu podle mapy.

 Na konci školního roku proběhne celkové vyhodnocení soutěže.

 

Poslední pátek v měsíci, budou zařazeny do činnosti školní družiny. celoškolní soutěže.

 

Při všech činnostech školní družiny je kladen důraz na bezpečnost dětí a činnost je přizpůsobena věku a dovednosti dětí.