Úvodní stránka » MATEŘSKÁ ŠKOLA » Rozhodnutí o přijetí do MŠ na školní rok 2023/2024

 Rozhodnutí o přijetí do MŠ– oznámení rozhodnutí

 

Základní škola a Mateřská škola Přibice. příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Přibice


Ředitelka Mgr. Marcela Mrkvicová , jejíž činnost vykonává  Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu  vzdělávání v MŠ Přibice od 1. 9. 23

 

Seznam uchazečů

 

uchazeč

výsledek řízení

1

přijata

3

přijat 

4

přijata

5

přijat

7

přijata

11

přijata

12

přijata

13

přijat

14

přijata

15

přijata

16

přijat

17

přijata

18

přijat

19

přijat

20

přijat

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění

 15.5.2023

 

Mgr. Marcela Mrkvicová

……………………………

ředitelka školy

 


Pozor!

Podle § 183 odst. 2 se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.