Úvodní stránka » ZÁKLADNÍ ŠKOLA » Rozhodnutí o přijetí do 1.třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ – oznámení rozhodnutí

Základní škola a Mateřská škola Přibice. příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Přibice

 Ředitelka Mgr. Marcela Mrkvicová , jejíž činnost vykonává  Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Přibice

Seznam uchazečů

 

uchazeč

výsledek řízení

01

přijat

02

přijata

03

přijat

04

přijat

05

přijat

06

přijat

07

přijata

08

přijata

09

přijat

10

přijat

11

přijata

12

přijat

13

přijata

14

přijata

 

 

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění

 24.4. 2023

Mgr. Marcela Mrkvicová

……………………………

ředitelka školy


Pozor!

Podle § 183 odst. 2 se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.