Úvodní stránka » AKCE » Časový harmonogram připravovaných akcí

Časový harmonogram připravovaných akcí

Tento harmonogram není zcela závazný, některé akce mohou být uskutečněny v náhradním termínu. Tento plán bude dále doplněn o kulturní vystoupení/koncerty, divadla apod. podle aktuálních nabídek/

Září:

Slavnostní zahájení školního roku

Pedagogická rada/11.9./

11.9. Dopravní výchova v Pohořelicích -1.- 3. třída

13.9. Dopravka 4.- 5. třída

21.9. Koloběžkyáda v ZŠ

Družina - tvoření z přírodnin

Říjen:

4.10.- přibický běh - ZŠ

MŠ+ZŠ - Dýňování - halloween

26.10. projektový den k 100letému výročí vzniku Československa- beseda, film, soutěže apod.-ZŠ

Listopad:

12.11. Lampionový průvod /začátek v 18 h/

29.11. pedagogická rada

29.11. Třídní schůzky od 15, 30 h

Prosinec:

MŠ a ZŠ - adventní tvoření

Mikulášská nadílka pro děti

Rozsvěcení vánočního stromu- vystoupení

Vánoční besídka v kostele

Vánoční nadílka zvířátkům v lese/ 19. 12/ ZŠ i MŠ

22.12. - zahájení vánočních prázdnin

 

Leden:

3.1.  zahájení vyučování po prázdninách

Karneval

17.1. Pedagogická rada

17.1. Třídní schůzky od 15, 30 h

31.1. Ukončení vyučování v prvním pololetí

Únor:

1.2. jednodenní pololetní prázdniny

11.2. - 17.2.2019 - jarní prázdniny

13.2. Den otevřených dveří - od 7, 45 h do 11, 45 h

Sáňkování dle počasí

Březen:

Návštěva knihovny Přibice

Jarní tvoření - ZŠ i MŠ + velikonoční dílna

21.3. Recitační soutěž v ZŠ

Duben:

10.4. Zápis do ZŠ Přibice od 16 h

16.4. Pedagogická rada

16. 4. Třídní schůzky od 15, 30 h

Úklid obce ke Dni Země - 24.4.

Celodenní pěší výlet po okolí Přibic

Květen:

14.5.  Zápis do MŠ od 14 h

Exkurze - archeopark v Pavlově - 3.- 5. ročník

Den matek- vystoupení

Červen:

3.6. – Den dětí - dopolední hry a soutěže

Olympijský den

11.6. pedagogická rada

11.6. Třídní schůzky od 15, 30 h

Zábavné odpoledne k ukončení školního roku, táborák, skákací hrad

V MŠ proběhnou edukačně stimulační skupiny

Během roku budeme připravovat vystoupení na vítání občánků

 

 

 

Projektové dny ZŠ: