Úvodní stránka » PROJEKTY » Projekt - Inovace výuky prostřednictvím ICT

Naše škola realizuje projekt - Inovace výuky prostřednictvím ICT.

Projekt je hrazen z peněz EU. Z těchto peněz byla zakoupena interaktivní tabule a bude nově vybavena počítačová učebna.

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají ve formách a metodách směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků, vzdělávají se v oblasti digitální technologie.
Učitelé vytváří DUM - digitální učební materiály. Pokud se budete chtít inspirovat, nebojte se kontaktovat kteréhokoli z našich učitelů.

Seznam DUM:


Mgr. Kateřina Jochlíková - kajoch@centrum.cz


Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B, Vyjmenovaná slova po B – pracovní sešit 1, Vyjmenovaná slova po B – pracovní sešit 2, Vyjmenovaná slova po B – pracovní list 

Vyjmenovaná slova po L,  Vyjmenovaná slova po L - pracovní sešit 1,  Vyjmenovaná slova po L - pracovní sešit 2,  Vyjmenovaná slova po L - pracovní list

Vyjmenovaná slova po M,  Vyjmenovaná slova po M - pracovní sešit 1,  Vyjmenovaná slova po M - pracovní sešit 2,  Vyjmenovaná slova po M - pracovní list

Vyjmenovaná slova po P,  Vyjmenovaná slova po P - pracovní sešit 1,  Vyjmenovaná slova po P - pracovní sešit 2,  Vyjmenovaná slova po P - pracovní list 

Vyjmenovaná slova po S,  Vyjmenovaná slova po S - pracovní sešit 1,  Vyjmenovaná slova po S - pracovní sešit 2,  Vyjmenovaná slova po S - pracovní list

Vyjmenovaná slova po V,  Vyjmenovaná slova po V – pracovní sešit 1,  Vyjmenovaná slova po V – pracovní sešit 2,  Vyjmenovaná slova po V – pracovní list

Vyjmenovaná slova po Z a F,  Vyjmenovaná slova po Z - pracovní sešit 1,  Vyjmenovaná slova po Z - pracovní sešit 2,  Vyjmenovaná slova po Z - pracovní list

Abeceda,  Pořádek slov ve větě,  Psaní u - ú – ů,  Samohlásky,  Souhlásky

 

Matematika

Násobilka dvou,  Násobení třemi,  Násobení čtyřmi,  Násobení pěti,  Násobení šesti,  Násobky a násobení sedmi,  Násobky a násobení osmi,  Násobky a násobení devíti,  Násobky a násobení deseti

 

Mgr. Denisa Háková - denisahak@seznam.cz

Český jazyk

Bajka, Bambalanda, Karel Jaromír Erben, Písmeno B, Podstatná a přídavná jména, Přípony –ský, ští

Slovní druhy

 

Matematika

Dělení přirozených čísel, Desetinná čísla, Desetinná čísla – procvičení, Desítky a jednotky, Geometrické tvary, Odčítání do 20, Přemýšlej a počítej, Sčítání a odčítání do 10, Sčítání s přechodem přes 10, Sčítání přes 10, V obchodě

 

Náš svět

19. století, Česká republika, Domov a rodina, Dopravní výchova, Kraje ČR, Marie Terezie, Peníze, Počasí a podnebí, Příroda, Škola