Úvodní stránka » ŠKOLNÍ JÍDELNA » Předpis cen stravného - všeobecně + leden 2018

NOVÝ PŘEDPIS CEN STRAVNÉHO OD 1.1.2018


Z důvodů zvýšení ceny stravného od 01. 01. 2018, zasílám předpis stravného na měsíc leden 2018, a to:

MŠ (do 6 let)                                                                         Kč 37,00

(přesnídávka 9,00 Kč, oběd 19,00 Kč a svačina 9,00 Kč)

MŠ (6+, předškoláci)                                                           Kč 45,00

(přesnídávka 10,00 Kč, oběd 25,00 Kč a svačina 10,00 Kč)

ZŠ (7. – 10. let)                                                                     Kč 43,00

(přesnídávka 18,00 Kč a oběd 25,00 Kč)

ZŠ (11. – 14. let)                                                                   Kč 45,00

(přesnídávka 18,00 Kč a oběd 27,00 Kč)

Cizí strávníci                                                                        Kč 76,00

Důchodci                                                                              Kč 64,00

Platbu uhraďte do konce měsíce prosince, na účet školy 154883707/0600 nebo v hotovosti na pokladně, u vedoucí školní jídelny.

Dotazy, týkající se přeplatku stravného, ráda zodpovím e-mailem, telefonicky nebo osobně v pokladních hodinách (tj. úterý, středa 14:00 – 16:00 hod).

V případě velkého přeplatku na stravném, Vás včas upozorním.

Aktuální výši stravného na další měsíce si již zjistíte na webových stránkách školy v odkazu Školní jídelna – Předpis cen stravného (aktuálně).

Dodatek k provoznímu řádu, platný od 01. 01. 2018 ze dne 11. 12. 2017, najdete na webových stránkách a na nástěnkách v budově školy.

VÝPOČET :

Stravné na měsíc leden 2018


1. 1. 2018 Nový rok

2. 1. 2018 Vánoční prázdniny

21 pracovních dnů (od 3. 1. – 31. 1. 2018)

 

MŠ (do 6 – ti let)  (21 x 37,-- Kč )                777,-- Kč  

Provoz mateřské školy                                   300,-- Kč

MŠ (6 + předškoláci) (21 x 45,-- Kč )           945,-- Kč  

ZŠ (přesnídávky) (21 x 18,-- Kč)                  378,-- Kč

ZŠ (7. – 10. let) (21 x 25,-- Kč )                    525,-- Kč 

ZŠ (11. – 14. let) (21 x 27,-- Kč )                  567,-- Kč

Provoz  školní družiny                                   100,-- Kč

Cizí strávníci (21 x 76,-- Kč )                      1596,-- Kč 

 

Děkuji                                                           

                                                Martina  Uchytilová

                                                vedoucí  školní  jídelny