Úvodní stránka » MATEŘSKÁ ŠKOLA » Potřeby dětí v MŠ

 

CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

 

- Prosíme rodiče, aby všechny osobní věci dětem označily značkou, nebo jménem

- Pohodlné oblečení na převlékání, aby mohly děti zvládnout částečně obsluhu samostatně

- Papučky do třídy s pevnou patou /ne pantofle, kroksy/

- Zástěrku nebo hrací kalhoty do třídy /počítejte s tím, že vyrábíme, malujeme, experimentujeme…/

- Na zahradu a pobyt venku vhodné oblečení, které si může zašpinit

- V podzimním a jarním počasí dají dětem gumáky a pláštěnku podepsané do šatny

- Na spaní pyžamo, nebo noční košilku

- Keramický hrníček malý, aby jej dítě mohlo držet

- Zubní pastu, kartáček a kelímek na ústní hygienu

- Každé dítě bude mít ve skříňce uloženo náhradní spodní oblečení, tričko a punčocháče v zimě

- Na výtvarné a pracovní potřeby vybíráme 200,- Kč na celý rok

- Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání 300,- Kč měsíčně platí rodiče hotově nebo přes svůj účet u hospodářky R. Friesové, úplatu za vzdělávání platí i rodiče dětí s odkladem školní docházky

- Předškolní děti úplatu za předškolní vzdělávání neplatí 

ŠKOLNÍ ŘÁD – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 

-Rodiče nebo jejich zákonní zástupci předávají dítě osobně učitelce

-Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřená osoba, která má písemné pověření

-Rodiče mohou konzultovat s učitelkami, vedoucí učitelkou, podávat doporučení a připomínky, spolupodílet se na činnoste ve prospěch dětí

-Do MŠ patří pouze dítě zdravé, za zdravotní stav zodpovídají rodiče

-Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče informují školu

-Rodiče oznamují všechny změny v osobních datech dítěte změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny

-Rodiče jsou povinni respektovat směrnice o platbách za mateřskou školu, stravné, nadstandardní služby a tyto částky uhradit vždy v termínu

-Pedagogické pracovnice zodpovídají za jim svěřené dítě až do jeho předání zákonnému zástupci

- Každé dítě má ve třídě hrníček na pití

-Rodiče po domluvě s učitelkou mohou být s dítětem ve třídě dle domluvy, hlavně v adaptačním období