Úvodní stránka » ZÁKLADNÍ ŠKOLA » Zápis do 1.třídy


Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 5.4.2018  od 15:30 do 17 h v budově ZŠ.

Zapisují se děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz

Tiskopisy ke stažení - Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání - zápisní lístek

                                      Žádost o odklad povinné školní docházky

/Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa /