Úvodní stránka » AKCE » PODĚKOVÁNÍ

 

Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli svými finančními a věcnými dárky do tomboly.

Velmi děkujeme.               Mgr. Marcela Mrkvicová