Úvodní stránka » ŠKOLNÍ JÍDELNA » Oznámení o zdražení obědů od 1.5.2022

Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace, 691 24 Přibice 46

Oznámení o zdražení obědů od 1.5.2022

Vážení rodiče,

z důvodu stále rostoucích cen potravin a energií jsme bohužel nuceni navýšit cenu oběda.

Navýšení cen za obědy je platné od 1.5.2022.

Prosíme rodiče o případnou úpravu trvalého příkazu nebo navýšení limitu.

CENA V KATEGORIÍCH PODLE VĚKU (MŠ) do 6-ti let

Přesnídávka 9,00 Kč

Oběd 23,00 Kč

Svačina 9,00 Kč Celkem za celodenní stravování 41,00 Kč

CENA V KATEGORIÍCH PODLE VĚKU (MŠ) 6+ (předškoláci)

Přesnídávka 10,00 Kč

Oběd 29,00 Kč

Svačina 10,00 Kč Celkem za celodenní stravování 49,00 Kč

CENA V KATEGORIÍCH PODLE VĚKU (ZŠ) 7. – 10. let

Přesnídávka 32,00 Kč celková cena 32,00 Kč (strávník 22,00 Kč a příspěvek obce 10,00 Kč)

Oběd 29,00 Kč

CENA V KATEGORIÍCH PODLE VĚKU (ZŠ) 11. – 14. let

Přesnídávka 32,00 Kč celková cena 32,00 Kč (strávník 22,00 Kč a příspěvek obce 10,00 Kč)

Oběd 31,00 Kč

CIZÍ STRÁVNÍCI 99,00 Kč (potraviny 34,00 Kč a režijní náklady 65,00 Kč)

DŮCHODCI 87,00 Kč celková cena obědu 99,00 Kč (strávník 87,00 Kč a příspěvek obce 12,00 Kč)

V Přibicích dne 14. 4. 2022

Děkujeme za pochopení.