Úvodní stránka » MATEŘSKÁ ŠKOLA » Kritéria pro přijetí do MŠ

 

Škola    M Š  Přibice

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Přibice

 

Informace podána zákonným zástupcům dětí  / Přibice/

 

Ředitelka Mateřské školyMgr. Marcela Mrkvicová stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je od  43 dětí.


 

1. Zdravotní způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

2. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku

3. Dosažení věku dítěte 5 let od 1. září s celodenní docházkou

4. Dosažení věku dítěte 4 let od 1. září s celodenní docházkou

5. Dosažení věku dítěte 3 let od 1. září s celodenní docházkou

6. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec

7. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí

8. Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech.

 

Ředitelka z důvodu naplněné kapacity MŠ stanoví kritérium k přednostnímu příjímání dítěte (na 4 hodiny denně a na 5 dnů v měsíci), na základě uzavřené dohody v souladu s vůlí zákonného zástupce.

Obě strany se souhlasně dohodnou, že ředitelka příjme dítě 4 hodinové, nebo 5 denní za celou úplatu do MŠ se zachováním rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní soc. podpoře, ale dítě nebude mít nárok na snížení úplaty podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a bude tedy muset zákonný zástupce hradit úplatu za předškolní vzdělávání dítěte stanovenou pro celodenní provoz v MŠ.

 

Ve dnech zápisu 7. 5. 2014  mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 16.00 hodin do 17 h stejnou váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 8).