Úvodní stránka » ZÁKLADNÍ ŠKOLA » INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 - ZŠ,ŠD,JÍDELNA

Základní a Mateřská škola Přibice

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude na ZŠ Přibice zahájen ve středu 1. 9. 2021 shromážděním všech pedagogů, žáků a jejich doprovodu na školním dvoře v 8:00 hodin

 • Třídní učitelé si vyzvednou žáky na školním dvoře a společně se přesunou do tříd. Do budovy se po zahájení přesunou pouze žáci.
 • Pro 1. ročník bude připraveno slavnostní zahájení ve třídě společně s rodiči.
 • Z důvodu rizik vyplývajících z vyšší koncentrace osob na menším prostoru prosíme rodiče, aby opravdu žáky nedoprovázeli do tříd.
 • První školní den si aktovky přinesou pouze žáci 1. ročníku. Ostatní žáci si aktovky a přezůvky přinesou až druhý školní den, tj. ve čtvrtek 2.9.2021.
 • Učební pomůcky /kromě psacích potřeb/ obdrží žáci ve škole během prvních vyučovacích dnů.
 • Vyučování bude první školní den ukončeno nejpozději po první vyučovací hodině, tedy v 8, 40 h. Po té si zákonní zástupci mohou vyzvednout žáky na školním dvoře.
 • Druhý a třetí školní den /čtvrtek a pátek/ bude vyučování ukončeno ve všech třídách v 11, 30 h.
 • Od pondělí 6. 9. 2021 bude vyučování probíhat podle rozvrhu vyučovacích hodin, který žáci obdrží během druhého dne ve škole.

 

Školní družina

 • Školní družina zahájí provoz 2. 9. 2021. V provozu bude od 6, 30 h do 7, 40 h a od 11, 40h do 16, 15 h.
 • ŠD je zpoplatněna částkou 150 Kč na měsíc za 1 dítě
 • Organizační zápis do školní družiny proběhne 1. 9. 2021 po zahájení, cca od 8,40h v prostorách tělocvičny. Vstupujte zadním vchodem.

Telefon- 704 818 763, e-mail- zspribice@seznam.cz

 

Jídelna

 • Školní jídelna je v provozu od prvního vyučovacího dne od 1. 9. 2021.
 • Obědy na tento den je možné si objednat osobně nebo telefonicky.
 • 731 375 303,e-mail- zspribice@seznam.cz .
 • Noví strávníci se musí nejprve zaregistrovat. Přihlášky najdete na webových stránkách školy
 • Noví žáci si vyzvednou čip v kanceláři./100 Kč záloha/

 

Povinné testování

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotního personálu.

1.9.2021- žáci 1.- 5. ročníku

6.9.2021-žáci 1. – 5. ročníku

9.9.2021-žáci 1. – 5. ročníku

Výjimky z testování /nutné doložit potvrzením/

 • Žáci, kteří mají 14 dní po druhé dávce očkování
 • Žáci, kteří jsou v 180 ti denní lhůtě po prodělání onemocnění Covid
 • Žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Žáci, kteří se odmítnou testovat

Pokud žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka/prodělaná nemoc, nebo očkování/, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Obecné informace a doporučení k provozu školy

Od žáků se před prvním dnem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy

Jsou nadále zvýšena hygienická pravidla

S příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit ani žáci, ani zákonní zástupci

Během prezenční výuky budeme sledovat zdravotní stav dětí, zdali nevykazují příznaky virového infekčního onemocnění

Pohyb zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy je omezen.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid 19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS.

                                   Mgr. Marcela Mrkvicová