Úvodní stránka » ZÁKLADNÍ ŠKOLA » INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO ŠKOLY OD 12.DUBNA 2021

Návrat žáků do škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

přesto, že oficiální informace jsme dostali ve středu večer, chtěla bych Vás informovat o organizaci příštích týdnů ve škole a  o návratu žáků, abyste si mohli i vy vše naplánovat.

Od pondělí  12. 4. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Jelikož jsme škola, kde je méně než 75 žáků, netýká se nás forma rotační výuky. Žáci budou chodit každý den do školy.

Výuka bude probíhat podle standartního rozvrhu s mírnými úpravami

/zákaz pohybových aktivit v Tv, zákaz zpěvu...../, úpravy Vám oznámí třídní učitelky v pátek- rozvrhy-přesný konec vyučování

Ranní družina s ohledem na testování zatím realizována nebude.

Odpolední družina bude probíhat v homogenních skupinách  a to pouze pro žáky 1.- 3. ročníku do 16:15 h.

Obědy i svačiny budou v jídelně školní budovy poskytnuty všem žákům . Nadále si přihlašování a odhlašování obědů a svačin hlídejte prostřednictvím informačního systému školní jídelny.

Testování žáků

Účast na prezenční výuce je podmíněna testováním.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Bude mu poskytnuta přiměřená podpora stejnou formou, jako když je nemocný.

Testování se neprovádí u osob, které prokazatelně doloží:

- negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního výsledku POC antigenního testu provedených na odběrovém místě, které nejsou starší 48 h, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19

- absolvovaly z důvodu onemocnění COVID- 19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařízení izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.

Naše škola bude testovat sadou Singclean.  /tyto testy nám byly zaslány státem/.

S dětmi se bavte srozumitelně, zbytečně je nestresujte, ať se nebojí testování.

Testování bude probíhat 2x týdně- vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Proč testování: preventivní testování našim dětem umožní bezpečné prezenční vzdělávání a tolik potřebný osobní kontakt s jejich učiteli a vrstevníky.

Pokud se Vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID -19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Kde se bude testovat: připravili jsme ve škole tělocvičnu, kde každé dítě bude mít zajištěno místo k sezení, bude se tam dostatečně větrat, budeme držet rozestupy mezi dětmi 1, 5 m, testy budou vhozeny do uzavíratelných pytlů a budou dávány do nebezpečného odpadu

Jak se bude testovat: Testovat se bude pomocí neinvazivních antigenních testů. Děti si vzorek pro testování samy odeberou vatovou tyčinkou z přední části nosu / nebolí to, je to jako šťourat se v nose/ a počkají 15 minut na výsledek.

Při testování mladších žáků ZŠ je možná asistence rodičů, nebo osoby, kterou rodiče pověří.

Pokud bude test pozitivní, půjde Vaše dítě okamžitě domů a na výuku nesmí. Nezletilé dítě- škola vás bude informovat a vy si pro něj přijdete nebo napíšete dopředu souhlas, aby samo opustilo školu.

/Než si pro žáka přijdete, počká ve speciální místnosti- v izolaci./

Škola pozitivně testovaným dětem vydá potvrzení o tom, že byly pozitivně testovány antigenním testem a je nutné, aby byl co nejrychleji proveden konfirmační test. Do té doby by se neměly děti pohybovat na veřejnosti. Dále je nutné kontaktovat praktického lékaře dítěte a požádat o vystavení e- žádanky na provedení RT- PCR testu ve zdravotnickém zařízení.

Co když se objeví nákaza ve třídě?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci , kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování , včetně školní družiny během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu  nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky. Veškeré informace předá škola příslušné KHS.

Když v pondělí půjdete do školy, prosím děti ZŠ, aby opět chodily zadním vchodem a dodržovaly časy pro vstup do školy.

5. třída- 7, 30 h

4. třída- 7,40 h

3. třída- 7, 50 h

2. třída- 7:45 h

1. třída- 7:30 h

Při pobytu ve škole je stále nutné dodržovat všechna platná nařízení, dospělé osoby i děti musí mít respirátor. Žáci i přes negativní test musí mít po celou dobu pobytu ve škole nejméně chirurgickou roušku.

Většinou se vše dozvídáme na poslední chvíli, pokud přijdou jiné informace, ihned je zveřejníme.