Úvodní stránka » MATEŘSKÁ ŠKOLA » Informace k návratu dětí do školky od 12.4.2021

Otevření mateřské školy Přibice

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády dochází od pondělí 12. 4. 2021 k částečnému otevření mateřské školy.

V mateřské škole se k předškolnímu vzdělávání vrací pouze předškolní děti.

Děti z MŠ budou chodit pouze předním vchodem.

Děti MŠ budou mít připravenou roušku na vycházky po obci, jinak děti nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Testování předškolních dětí bude probíhat 2x týdně/pondělí, čtvrtek/ formou antigenních samotestů z okraje nosu- jde o testy  ze státu- Singclean

Děti se budou testovat na chodbě, kde bude stoleček, místo k sezení a jméno dítěte na stolečku- při testování dětí předškolního věku je možná asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří. Děti si samy odeberou vzorek vatovou tyčinkou z přední části nosu a počkají na výsledek, u testování bude vždy jedna osoba ze zaměstnanců školy.

Pokud se dítě necítí dobře, nebo má příznaky nějakého onemocnění, musí zůstat doma!!!!!! Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí v MŠ:

-umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání dětem MŠ /ne jenom předškoláci/ -jejichž zákonní zástupci jsou:

-zdravotní pracovníci

-pedagogičtí pracovníci

-zaměstnanci bezpečnostních sborů

-příslušníci ozbrojených sil

-zaměstnanci Úřadu práce

-zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení

-zaměstnanci Finanční správy ČR

Pokud máte o MŠ zájem a jste rodiče těchto profesí, oznamte ředitelství školy, zda bude Vaše dítě do MŠ chodit.

 

V pondělí 12. 4. 2021 začíná provoz MŠ v 6:15 h, děti přichází do MŠ do 8 h,

později bude budova uzavřena. Konec provozu je v 16:15 h.

Dále informuji rodiče o možnosti individuálních konzultací s učitelkami MŠ, na kterých se spolu předem domluví.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty.