Úvodní stránka » O ŠKOLE » Historie školy

Z historie školy

 

Ve Vlastivědě moravské Augustina Kratochvíla z roku 1910 je uvedeno:

 

 „ R. 1671 se praví, že není ve vsi ani škola ani učitel; teprv r. 1722 dne 26. října za rychtáře Tomáše Růžka a purkmistra Jiříka Míče byla obecní škola pro Přibice, Vranovice a Ivaň vystavěna mezi farou a obecní knihovnou. R. 1848 vystavěna nová na místě staré mezi kostelem a farou a rozšířena o světnici pro druhou třídu až r. 1882 za 6000 zl. Ježto škola byla r. 1895 povýšena na trojtřídní, koupen dům č. 65., a vystavěny nové třídy a byt učitelův za 28.000 K.“