Úvodní stránka » ŠKOLNÍ JÍDELNA » Dodatek k provoznímu řádu ŠJ - změna stravného od 1.1.2018

DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE STRAVNÉHO

V REŽIMU ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Od 1.1.2018 se mění bod číslo 5.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Přibice oznamuje, že vzhledem, k podstatnému zvýšení nákladů na nákup potravin k přípravě jídel pro školní stravování, dle kalkulací za období od 01. 11. 2016 – 31. 10. 2017, budou od 1. ledna  2018, zvýšeny ceny jídel u strávníků ve všech věkových kategoriích i pro cizí strávníky a důchodce.

 

Pozn.: stávající ceny jídel platí do 31. 12. 2017

 

Ceny jídel platné od 1. 1. 2018:

CENA V KATEGORIÍCH PODLE VĚKU (MŠ)  do 6-ti let

 

Přesnídávka

9,00 Kč

 

Oběd

19,00 Kč

 

Svačina

9,00 Kč

Celkem za celodenní stravování 37,00 Kč

 

 

CENA V KATEGORIÍCH PODLE VĚKU (MŠ)  6+ (předškoláci)

 

Přesnídávka

10,00 Kč

 

Oběd

25,00 Kč

 

Svačina

10,00 Kč

Celkem za celodenní stravování 45,00 Kč

 

 

 

 

CENA V KATEGORIÍCH PODLE VĚKU (ZŠ)  7. – 10. let 

 

Přesnídávka

18,00 Kč

celková cena 28,00 Kč

(strávník 18,00 Kč a příspěvek obce 10,00 Kč)

Oběd 

25,00 Kč

 

 

 

CENA V KATEGORIÍCH PODLE VĚKU (ZŠ)  11. – 14. let

 

Přesnídávka

18,00 Kč

celková cena 28,00 Kč

(strávník 18,00 Kč a příspěvek obce 10,00 Kč)

Oběd

27,00 Kč

 

 

 

CIZÍ STRÁVNÍCI   

76,00 Kč

(potraviny 30,00 Kč a režijní náklady 46,00 Kč)

Důchodci

64,00 Kč

celková cena obědu 76,00 Kč

(strávník 64,00 Kč a příspěvek obce 12,00 Kč)

 

 

V Přibicích dne 11. 12. 2017