Úvodní stránka » Školská rada » Členové školské rady

Členové školské rady


Nově zvolená školská rada se bude scházet v tomto složení:

 

Za rodiče: Karel Nekola

                  Renata Brychtová 

 

Za zřizovatele: Ing. Ondřej Malinovský

                          Mgr. Šárka Kuchyňková

 

Za ped. sbor: Mgr. Kateřina Jochlíková

                        Mgr. Denisa Háková