Úvodní stránka » ZÁKLADNÍ ŠKOLA » Aktuální informace k zápisu do 1.třídy pro rok 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace

691 24 Přibice 46      IČO:70877076

Zápis proběhne stejně jako v loňském školním roce elektronickou formou od 1.4. 2021 do 20. 4. 2021

Koho se zápis týká?

K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 6 let.

/děti narozené od 1. 9. 2014 do 31.8.2015/ Pokud je dítě přiměřeně tělesně a duševně vyspělé  a je mladší 6 let, mohou se s ním rodiče dostavit k zápisu, kde s nimi bude dohodnut další postup. K běžné žádosti o přijetí musí následně předložit doporučující vyjádření školského poradenského centra/PPP/ a odborného lékaře. Pokud bude dítě nemocné nebo se nebude z jiných příčin k zápisu  moci dostavit, kontaktujte ředitelku školy  nebo její zástupkyni na tel. čísle 546 604 100.

Co musíte doručit:

-rodný list dítěte, kopii

-vyplněnou žádost o přijetí

-v případě, že uvažujete o odkladu školní docházky, vyplněnou žádost o odklad

Všechny tiskopisy jsou k dispozici v MŠ, nebo na našich webových stránkách.

/www.skolapribice.cz/

 

Žádost o odklad, jak to udělat?

V případě, že z důvodu školní nezralosti bude vašemu dítěti doporučen odklad školní docházky, vyplňte prosím žádost o odklad, kterou obdržíte v MŠ a přineste ji k zápisu. Formulář stáhnete i na našich webových stránkách.

K žádosti musí být přiloženo

-doporučení školského poradenského zařízení/PPP/

-doporučení odborného lékaře

Obě doporučení je třeba k žádosti přiložit co nejdříve, nejpozději do konce dubna. Teprve po doložení kompletní dokumentace obdržíte rozhodnutí ředitelky školy o odkladu školní docházky.

V případě elektronického způsobu zápisu pošlete vyplněné výše uvedené tiskopisy/ žádost o přijetí, zápisní lístek, žádost o odklad/

-do datové schránky školy/www.mojedatovaschranka.cz/ přihlášení

-e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem/nelze jen poslat prostý email/

-poštou

-osobní podání do schránky před školou v obálce

 

Vyrozumění o tom, že je dítě přijato do školy?

Do 7. 5. 2021 budou zveřejněna registrační čísla všech dětí přijatých do 1. třídy na nástěnce ve škole, na úřední desce a na webových stránkách školy. Registrační číslo obdrží rodiče u  zápisu nebo emailem po obdržení žádosti.

Pokud něco chybí, neváhejte zavolat na ředitelství školy- 546 604 100, nebo na 723 913 851.

   

                                                                                                                                                                       Marcela Mrkvicová, ředitelka ZŠ Přibice