KORONAVIRUS

Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_Sk

11. 3. 2020 |Typ: PDF |Velikost: 214,76 kB |Soubor: Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_Sk

Informace_z_MSMT.pdf

12. 3. 2020 |Typ: PDF |Velikost: 246,17 kB |Soubor: Informace_z_MSMT.pdf

Informace_ohledne_osetrovneho.pdf

11. 3. 2020 |Typ: PDF |Velikost: 207,02 kB |Soubor: Informace_ohledne_osetrovneho.pdf

Zadost_o_osetrovne.pdf

11. 3. 2020 |Typ: PDF |Velikost: 423,51 kB |Soubor: Zadost_o_osetrovne.pdf

koronavirus - plakat.pdf

12. 3. 2020 |Typ: PDF |Velikost: 236,33 kB |Soubor: koronavirus - plakat.pdf