NA DOPORUČENÍ VLÁDY SE S ÚČINNOSTÍ OD 11.3.2020 UZAVÍRÁ PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO ODVOLÁNÍ.

v DOBĚ UZAVŘENÍ BUDE PROBÍHAT VÝUKA DISTANČNÍ(DÁLKOVOU) FORMOU.

Potřebné informace naleznete v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA.

Z ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE A VEDENÍ ŠKOLY A NA DOPORUČENÍ VLÁDY SE S ÚČINNOSTÍ OD 16.3.2020 UZAVÍRÁ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ODVOLÁNÍ.

Kdo bude chtít potvrdit žádost o ošetřovné, spojte se s paní Fialovou na emailu: ucetnizspribice@seznam.cz. Napište svoje tel.číslo a paní účetní se s Vámi spojí a domluví se na dalším postupu.

 Odkaz na ČSSZ, kde najdete aktuální informace o situaci ohledně ošetřovného. https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

POTŘEBNÉ DOKUMENTY NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Potřebné dokumenty:  Nařízení Ministerstva zdravotnictví, Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let začínající a pokračující (jsou v jednom souboru), Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let informace ohledně ošetřovného, informace z MŠMT 

ZÁPIS DO ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

    Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

AKTUÁLNÍ informace k zápisu naleznete v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání a za družinu

Potřebné informace najdete v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zš a Mš Přibice – škola s devizou

             Pokud se mají rodiče na venkově rozhodnout, kam bude docházet jejich dítě do školy, volí většinou základní školu nejblíže jejich bydliště. Ve městě je situace podobná, ale díky větší nabídce a lepší dopravní mobilitě mohou rodiče popřemýšlet nejen o dostupnosti, ale i o kvalitě nabízeného vzdělávání.

              Každému vyhovuje jiný přístup, někdo se lépe učí tzv.biflováním, jiný potřebuje obrázkovou názornost, další dítě si potřebuje věci osahat, atd. Na základě individuality vzdělavatelnosti každého jednice vznikly alternativní vzdělávací přístupy, jako např. Montessori, Dalton, Waldorf, a jiné. Málokdo z rodičů ví, že dobře fungující alternativní vzdělávací přístup, potřebuje silné osobnosti vyškolené v oboru, většinou speciálně pedagogickém. Smyslem těchto přístupů je mimo jiné i vzdělavatelnost handicapovaných dětí.

               Dalším kritériem je počet žáků ve třídě a zde platí - aby mohl pedagog kvalitně vzdělávat alternativním přístupem, počet žáků ve třídě by měl být ideálně do 15 dětí. Nízký počet dětí ve třídě je hodnotou navíc soukromých alternativních škol, za které rodiče ovšem platí školné.

                Naše malotřídní škola v Přibicích má devizu navíc a rodiče za to školné neplatí. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách jsme schopni díky odborně vyškolenému pedagogickému sboru vést kreativní výuku a kombinovat ji tak s výukou klasickou. Od první třídy se u nás děti učí anglický jazyk, kde se zaměřujeme na to, aby se co nejvíce naučily právě ve škole – konverzací a opakováním. Klademe důraz v první řadě na vytvoření dobrého vztahu k cizí řeči, zbavení strachu mluvit a nebát se chyb. Můžeme si dovolit dělat s dětmi didaktické hry, učit se např. formou divadla, používat speciálně pedagogické techniky pro slaběji vzdělavatelné děti.

             Dále se zaměřujeme na výchovný aspekt s intervenčními programy proti šikaně a zlepšení mezilidských vztahů.

Naší motivací je stále se učit a zlepšovat.

Základní škola a Mateřská škola

 

v Přibicích