OBNOVENÍ DISTANČNÍ VÝUKY PRO 4. A 5. ROČNÍK

POKUD SE SITUACE NEZMĚNÍ, ŽÁCI 4. A 5.ROČNÍKU ZAČÍNAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU V PONDĚLÍ 4.1.2021.

ŽÁCI 1., 2. A 3. ROČNÍKU JDOU NORMÁLNĚ DO ŠKOLY.

VSTUP DO ŠKOLY POUZE ZADNÍM VCHODEM. PLATÍ NORMÁLNÍ ROZVRH. 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.1.2021 a průvodní dopis ministra školství naleznete v záložce DOKUMENTY KE STAŽENÍ - KORONAVIRUS.

Informace ohledně telefonických i e-mailových dotazů, týkající se ošetřovného resp. potvrzení školy o jejím uzavření. Postup je jiný než na jaře.   https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

Přibice – škola s devizou

             Pokud se mají rodiče na venkově rozhodnout, kam bude docházet jejich dítě do školy, volí většinou základní školu nejblíže jejich bydliště. Ve městě je situace podobná, ale díky větší nabídce a lepší dopravní mobilitě mohou rodiče popřemýšlet nejen o dostupnosti, ale i o kvalitě nabízeného vzdělávání.

              Každému vyhovuje jiný přístup, někdo se lépe učí tzv.biflováním, jiný potřebuje obrázkovou názornost, další dítě si potřebuje věci osahat, atd. Na základě individuality vzdělavatelnosti každého jednice vznikly alternativní vzdělávací přístupy, jako např. Montessori, Dalton, Waldorf, a jiné. Málokdo z rodičů ví, že dobře fungující alternativní vzdělávací přístup, potřebuje silné osobnosti vyškolené v oboru, většinou speciálně pedagogickém. Smyslem těchto přístupů je mimo jiné i vzdělavatelnost handicapovaných dětí.

               Dalším kritériem je počet žáků ve třídě a zde platí - aby mohl pedagog kvalitně vzdělávat alternativním přístupem, počet žáků ve třídě by měl být ideálně do 15 dětí. Nízký počet dětí ve třídě je hodnotou navíc soukromých alternativních škol, za které rodiče ovšem platí školné.

                Naše malotřídní škola v Přibicích má devizu navíc a rodiče za to školné neplatí. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách jsme schopni díky odborně vyškolenému pedagogickému sboru vést kreativní výuku a kombinovat ji tak s výukou klasickou. Od první třídy se u nás děti učí anglický jazyk, kde se zaměřujeme na to, aby se co nejvíce naučily právě ve škole – konverzací a opakováním. Klademe důraz v první řadě na vytvoření dobrého vztahu k cizí řeči, zbavení strachu mluvit a nebát se chyb. Můžeme si dovolit dělat s dětmi didaktické hry, učit se např. formou divadla, používat speciálně pedagogické techniky pro slaběji vzdělavatelné děti.

             Dále se zaměřujeme na výchovný aspekt s intervenčními programy proti šikaně a zlepšení mezilidských vztahů.

Naší motivací je stále se učit a zlepšovat.

Základní škola a Mateřská škola

 

v Přibicích